Cynllun Gwyrdd

This post is also available in: English (English)

Nod ‘Cynllun Gwyrdd’ RYA Cymru Wales yw helpu gwirfoddolwyr sy’n teithio mwy na 120 o filltiroedd (siwrnai gyfan yno ac yn ôl) i fynychu’r gynhadledd.

Os yw eich siwrnai gyfan chi’n 120 o filltiroedd neu fwy yng Nghymru ac os ydych chi’n cludo 3 neu fwy o bobl yn eich car (gan gynnwys y Gyrrwr), bydd eich milltiroedd teithio’n cael eu talu ar gyfradd o £0.15c y filltir!

Ceir rhagor o fanylion ar Ffurflen Hawlio’r Cynllun Gwyrdd. I’ch helpu chi i ddod o hyd i yrwyr neu deithwyr yn eich ardal, gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i ychwanegu eich enw at y rhestr ar y dudalen yma.

Sylwer – ar ôl i chi gofrestru, bydd eich enw, y dref ble rydych yn byw a’ch sir yn cael eu harddangos ar y rhestr isod ar y wefan. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.