Diwrnod Hyfforddi Hyfforddwyr RYA Cymru Wales

This post is also available in: English (English)

Yng ngoleuni’r sefyllfa sy’n datblygu o ran Coronavirus (CORVID 19), rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd mewn partneriaeth ag CH Caerdydd i ganslo Cynhadledd Hyfforddwyr RYA Cymru Wales a gynhelir ddydd Sul 22ain Mawrth.

Er nad yw’r cyngor a’r arweiniad yn atal ein digwyddiad rhag mynd rhagddo, rydym yn teimlo bod gennym gyfrifoldeb i gymryd sylw o’r sefyllfa sy’n newid yn gyflym a gwneud penderfyniad cynnar sy’n rhoi eglurder i’r mynychwyr a’r sefydliadau a’r unigolion a oedd yn garedig iawn yn cefnogi’r digwyddiad.

Rydym yn bwriadu ailedrych ar yr opsiynau ar gyfer ITD / Sesiwn diwedd tymor tuag at ddiwedd y tymor. Yn y cyfamser, byddwn yn archwilio sut y gallem gefnogi’r gymuned Hyfforddwyr trwy ddosbarthu gwybodaeth ar-lein ar ffurf gweminarau byr a fideo.

Rydym yn siomedig iawn na fyddwn yn bwrw ymlaen ond credwn mai dyma’r peth iawn i’w wneud er budd lles pawb.

Canllawiau RYA ar COVID-19