Cyrsiau a Gweithdai

This post is also available in: English (English)

Ar hyn o bryd mae RYA Cymru Wales yn gallu helpu gyda chost rhai elfennau o’r hyfforddiant i Hyfforddwyr a’r DPP yng Nghymru ar gyfer y rhai sy’n gweithio’n wirfoddol mewn Clybiau neu Ganolfannau; cysylltwch ag aelod o Dîm Datblygu RYA Cymru Wales am ragor o fanylion.

Mae gwybodaeth am gymhwysedd cyrsiau ar gael yma:

Hyfforddwyr yr RYA

Hyfforddwyr Rasio’r RYA

Swyddogion Rasys yr RYA

Sywler: Mae aelodaeth o’r RYA yn ofynnol er mwyn i chi gymhwyso neu ailddilysu fel Hyfforddwr yr RYA, Hyfforddwr Rasio’r RYA neu Swyddog Rasys yr RYA.